Osoby prowadzące biuro:

Staszek Krupa

Z wykształcenia: profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Uniwersytet Warszawski). Członek PTTK i przewodnik turystyczny, instruktor krajoznawstwa regionu. Zainteresowania: geologiczne, zwłaszcza paleontologia; aktywny w Towarzystwie Geologicznym "Spirifer", organizator Izby Muzealnej na Miedziance w Górach Świętokrzyskich, warsztatów geologicznych, wypraw naukowych m.in. do Szwecji, na Kamczatkę, do Mongolii, Maroka.

 

Anna Maria Marczak

Z wykształcenia polonista i historyk sztuki (Uniwersytet Warszawski), z zawodu redaktor. Członek PTTK i przewodnik turystyczny, instruktor przewodnictwa, szkoleniowiec przyszłych kadr przewodnickich.