Wycieczki zagraniczne

praga

WYCIECZKI DO NASZYCH SĄSIADÓW I STOLIC EUROPY

 • Wiedeń
 • Wiedeń - Bratysława
 • Wiedeń - Morawy
 • Berlin - Poczdam
 • Stolice litewskie - Wilno, Kowno, Troki
 • W uroczym Lwowie
 • Ukraina - szlakiem polskiej historii
 • Złota Praga - miasto "o stu wieżach"
 • Inne wycieczki:
  - Paryż (+ Eurodisneyland)
  - Budapeszt
  - Holandia (Amsterdam, Haarlem, Lejda, Haga, Rotterdam, wydarte morzu poldery)
  - Włochy (Wenecja, Padwa, Asyż, Rzym, Florencja)
  - Stolice Krajów Nadbałtyckich (Wilno, Ryga, Tallin, Helsinki)